Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Τοπογραφικές Εργασίες - Κτηματολόγιο

Sxedio4u
Τεχνικό Γραφείο 

1) Τοπογραφικές Εργασίες:Οι υπηρεσίες αποτυπώσεων και σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων,  προσφέρονται σε όλο το Ν. Αχαΐας.

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα σε εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδο, με συντεταγμένες EΓΣΑ ’87, για χρήση σε Δήμο, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο  και για Συμβόλαια.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα σε εντός οικισμού οικόπεδο, με συντεταγμένες EΓΣΑ ’87, για χρήση σε Δήμο, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο και για Συμβόλαια.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα σε εκτός οικισμού οικόπεδο, με συντεταγμένες EΓΣΑ ’87, για χρήση σε Δήμο, Δασαρχείο, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο και για Συμβόλαια.
 • Αποτυπώσεις μεγάλων αγροτικών εκτάσεων με χρήση GPS, και σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος με συντεταγμένες EΓΣΑ ’87, για χρήση σε Υπουργείο Γεωργίας, Π.Ε.Σ., Δασαρχείο, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο  και για Συμβόλαια.
 • Υψομετρική μελέτη αγροτικών εκτάσεων για χρήση σε μελέτη ύδρευσης.

2) Κτηματολόγιο: • Σκοπός του Κτηματολογίου

Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

 1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Έτσι, όλα γίνονται πιο απλά και ξεκάθαρα.
 2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.
 3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου. 
 4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα. 
 5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων.

 

 • Τι είναι ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου)
   

Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου.

 

 • Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης.

 

 • Γιατί χρειάζεται Τοπογραφικό στη δήλωση του Κτηματολογίου

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Πολλά όμως είναι τα ερωτήματα και οι απορίες, που έχουν οι πολίτες κατά την υποβολή των δηλώσεων των ακινήτων τους. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους πολίτες είναι και ο τρόπος εντοπισμού του ακινήτου τους στον χάρτη του Κτηματολογίου καθώς επίσης και η αναγκαιότητα ή μη σύνταξης τοπογραφικού.

Γιατί να καταθέσω τοπογραφικό;
Με τη δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκοµίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός της θέσης (εντοπισµός) και των ορίων του δηλούµενου ακινήτου στους κτηµατολογικούς χάρτες. Η ύπαρξη τοπογραφικού διαγράμματος είναι το καλύτερο μέσο, για να υποδείξει κάποιος το ακίνητό του και για να το προστατεύσει από κάθε αμφισβήτηση ορίων, ιδιαίτερα μάλιστα σε ορεινές περιοχές όπως είναι το Πήλιο που που λόγω του εδάφους δεν υπάρχουν περιφράξεις και περιτοιχίσεις.

Πότε είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος;
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:

α) αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο
β) γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου
γ) έχει εκδοθεί Οικοδοµική Άδεια για το ακίνητο
δ) έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κλπ).

Είναι απαραίτητο το σύγχρονο τοπογραφικό;
Τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα «εξαρτημένα τοπογραφικά» διαθέτουν συντεταγμένες χ και ψ στο Εθνικό Σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί και το Κτηματολόγιο. Γι΄αυτό και πρόκειται για τον πλέον αξιόπιστο τρόπο εντοπισμού, καθώς κάνουν μοναδικό το ακίνητο στο χώρο. Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό η προσκόμισή του είναι υποχρεωτική.

Μου είπανε ότι μπορώ να καταθέσω τις συντεταγμένες με GPS χειρός. Είναι σωστό;
Σήμερα η περισσότεροι έχουμε στο αυτοκίνητο ή στο κινητό μας εφαρμογή GPS, που βοηθά να εντοπίζουμε τη θέση ενός γηπέδου χωρίς όμως να έχουμε ακρίβεια. Η απόκλιση είναι μεγάλη (από 3 έως10 μέτρα). Έτσι μπορεί από λάθος να «μπούμε» στην διπλανή ιδιοκτησία και να υπάρχουν συνέπειες. Ο Μηχανικός είναι επιστήμονας και χρησιμοποιεί στη δουλειά του τοπογραφικό GPS καθώς και πολλά άλλα σύγχρονα μηχανήματα που εξασφαλίζουν την ακρίβεια των μετρήσεων.

Μου καταπάτησαν το οικόπεδό μου. Τί να κάνω;
Απευθυνθείτε πρώτα σε έναν Μηχανικό για να ελέγξει το συμβόλαιο ιδιοκτησίας σας και να μετρήσει το έδαφος που καταπατήθηκε και στη συνέχεια θα καταθέσετε με τη δήλωση σας το τοπογραφικό διάγραμμα με τα ακριβή όρια της ιδιοκτησίας και στις παρατηρήσεις θα σημειώσετε ότι υπάρχει καταπατημένη έκταση που θα πρέπει να σας αποδοθεί σύμφωνα με το συμβόλαιό σας.

Έχω σωστό Τοπογραφικό στο συμβόλαιό μου, που όμως δεν έχει συντεταγμένες. Γιατί να ξαναπληρώσω καινούργιο;
Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε νέο σχέδιο. Το τοπογραφικό του συμβολαίου καταθέτουμε στο κτηματολόγιο. Πρέπει όμως να δείξετε την ακριβή θέση του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου, για να μπορέσει ο υπεύθυνος της μελέτης να μετατρέψει το τοπογραφικό σε εξαρτημένο και να εφαρμόσει το εμβαδό και τις διαστάσεις του ακινήτου.

Επίσης για καλύτερη ακρίβεια θα μπορούσατε να αναθέσετε σε Τοπογράφο Μηχανικό να ελέγξει το περίγραμμα του ακινήτου και να το συμπληρώσει με τις σύγχρονες συντεταγμένες, με μια μικρή επιβάρυνση.

Α) Εάν προσκομιστεί τοπογραφικό που προσαρτάται στον τίτλο τσεκάρουμε το κουτάκι στο εδάφιο 1 και αναγράφουμε το έτος σύνταξης του τοπογραφικού και το εμβαδόν που αναγράφεται στο τοπογραφικό.
Β) Εάν προσκομιστεί τοπογραφικό που δεν προσαρτάται στον τίτλο τσεκάρουμε το κουτάκι στο εδάφιο 2ακαι αναγράφουμε το έτος σύνταξης του τοπογραφικού και το εμβαδόν που αναγράφεται στο τοπογραφικό.
Γ) Εάν προσκομιστεί εκτύπωση μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ, τσεκάρουμε το κουτάκι στο εδάφιο β.
Δ) Εάν καταθέσετε μετρήσεις με G.P.S. χειρός, τσεκάρουμε το κουτάκι στο εδάφιο β και συμπληρώνουμε στον πίνακα Δ.2. που ακολουθεί τις συντεταγμένες (χ, ψ) του ακινήτου.

Προσοχή!
Σε περίπτωση προσκόμισης τοπογραφικού αδείας, όλη η άδεια θεωρείται ως τοπογραφικό που συμπληρώνεται στο 2α.
Επίσης σε περίπτωση προσκόμισης δύο τοπογραφικών (ένα προσαρτώμενο στο συμβόλαιο και ένα εκτός συμβολαίου) συμπληρώνουμε τα εδάφια 1 και 2α, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

 

 


 

Οι υπηρεσίες μας


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.
 26910 27316 | Κιν. 694 4322244
Email: info@sxedio4u.gr