Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Εξοικονομώ - Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Sxedio4u
Τεχνικό Γραφείο 

1)Εξοικονομώ Κατ' οίκον:


 

 • Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον», πολυαναμενόμενο από χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του χώρου της οικοδομής, παρέχει επιδοτήσεις έως και 70%, (ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση), και άτοκα δάνεια για επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που περιλαμβάνουν αντικατάσταση κουφωμάτων, μονώσεις, αντικατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, κα.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που προβλέπονται.
 • Το υπόλοιπο ποσό που απομένει, πέραν της επιδότησης, μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια του ωφελούμενου είτε με τραπεζικό δάνειο, το οποίο θα είναι άτοκο και διάρκειας 4, 5 ή 6 ετών.

Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου


 • Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν Αντικατάσταση κουφωμάτων, Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής, Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης με συμβατικά καύσιμα και Αναβάθμιση συστημάτων με εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).

Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακά τζάμια


 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 Euro ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, με μέγιστο τις 25.000 Euro συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Νέος αποδοτικότερος ηλιακός θερμοσίφωνας


Ο ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.  Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο Ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή, διενεργεί τις παρεμβάσεις και μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων.

Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή των προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.


Θερμομόνωση στέγης με εξηλασμένη πολυστερίνη


 • Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι : η μονοκατοικία , η πολυκατοικία που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα.
  Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Θερμομόνωση δώματος


Πολυκατοικία

 • Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου ,επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
 • Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
 • Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
 • Υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
 • Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.

 

 

Υπηρεσίες του γραφείου μας:Μελέτες & Διαδικασίες
Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία σε όλο τον Ν. Αχαΐας προκειμένου οι κατοικία σας να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον».  Αφήστε σε εμάς όλες τις γραφειοκρατικές εργασίες και διαδικασίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

 • οι μελέτες και τα σχεδιαγράμματα που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές όπως είναι η πολεοδομία.
 • αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της κατοικίας.
 • ενδεχόμενη ρύθμιση αυθαίρετου τμήματος της κατοικίας σας.
 • μελέτη ενεργειακής απόδοσης και έκδοση δύο ενεργειακών πιστοποιητικών (ένα πιστοποιητικό πριν τις επεμβάσεις και ένα πιστοποιητικό μετά το πέρας της ενεργειακής αναβάθμισης).
 • καθορισμός των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης που απαιτούνται για την κατοικία σας.
 • συλλογή προσφορών (προτιμολογίων), από τους εμπλεκόμενους προμηθευτές ή κατασκευαστές.
 • συμπλήρωση όλων των εντύπων που αφορούν το φάκελο στην τράπεζά σας.
 • σύνταξη του επιλέξιμου προϋπολογισμού όλων των εργασιών.
 • υποχρεωτική επίβλεψη εργασιών & τεχνικές συμβουλές.

 

Κατασκευή - Εφαρμογή - Τοποθέτηση

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία κατασκευής της ανακαίνισης της κατοικίας σας, για την ενεργειακή της αναβάθμιση.Με δικά μας συνεργεία κατασκευής εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, σας παραδίνουμε σε ελάχιστο χρόνο το ανακαινισμένο σπίτι σας.
Έχοντας υπολογίσει τον πραγματικό προϋπολογισμό των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης,  αλλά και των επιπλέον εργασιών που μπορεί να προκύψουν και δεν επιδοτούνται, σας δίνουμε την δεσμευτική προσφορά μας για παράδοση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός από τον οποίο θα επιδοτηθείτε έως 70%, είναι συνήθως μικρότερος από τον πραγματικό προϋπολογισμό.
Αυτό σημαίνει ότι αυτή η διαφορά του κόστους θα καλυφθεί από δικά σας κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό.Ο τρόπος πληρωμής για την επιδότηση προβλέπεται από τη διαδικασία της τράπεζας, απευθείας στους προμηθευτές. Για το επιπλέον κόστος το οποίο θα προκύπτει από την προσφορά μας, θα συμφωνηθεί μεταξύ μας ο τρόπος καταβολής του.

 

2)Ενεργειακά Πιστοποιητικά:


Αναλαμβάνουμε έκδοση «Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης» (ΠΕΑ), για μονοκατοικίες, διαμερίσματα, καταστήματα, πολυκατοικίες σε όλο το Νομό Αχαΐας. Αυθημερόν κάνουμε αυτοψία στο ακίνητο για το οποίο χρειάζεστε το πιστοποιητικό, αποτυπώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση, μας προσκομίζετε τα σχέδια της άδειας οικοδομής, σας ενημερώνουμε σχετικά για το ακίνητό σας και για το κόστος έκδοσης του «Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης».

Ακολουθεί η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου σας, με βάση την οποία θα εκδοθεί το ΠΕΑ. Θα σας παραδώσουμε to ΠΕΑ σε δύο μέρες, ή σας το αποστέλλουμε ταχυδρομικώς ή και με email.  
Το ΠΕΑ απαιτείται  για ενοικίαση ακινήτου,  για σύνταξη συμβολαίων, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον»


 

Οι υπηρεσίες μας


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.
 26910 27316 | Κιν. 694 4322244
Email: info@sxedio4u.gr