Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις

Sxedio4u
Τεχνικό Γραφείο 

1)Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων:

Βασικά για την τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ο νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων ν.4495/2017 αντικατέστησε τους προηγούμενους 4178/2013 και 4014/2011. Υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με το ύψος του προστίμου που απαιτείται για την ρύθμιση των αυθαιρέτων. Επίσης αλλάζουν σε κάποιο βαθμό και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία γενικά είναι γρήγορη, απλή και γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς την συμβολή της πολεοδομίας. Ο νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων αφορά αποκλειστικά σε αυθαίρετα που έχουν γίνει προ της 28.07.2011.

Για αυθαίρετα μετά της 28.07.2011 η διαδικασία είναι διαφορετική και γίνεται πάλι από εμάς αλλά μέσα από την Υπηρεσία Δόμησης (πολεοδομία) με οικοδομική άδεια νομιμοποίησης.

Η τακτοποίηση αυθαιρέτου είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή διότι με λάθος εκτιμήσεις  υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας χρεωθούν πρόστιμα τα οποία θα μπορούσατε να αποφύγετε.

Με μια επίσκεψη στο γραφείο μας και προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούμε να σας ενημερώσουμε και να σας συμβουλέψουμε σχετικά με το θέμα.
Κάθε περίπτωση ακινήτου είναι διαφορετική και μοναδική για αυτό και εμείς εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τις παραμέτρους του ακίνητου σας και έπειτα σας ενημερώνουμε για το προβλεπόμενο πρόστιμο. 

Η ρύθμιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να μεταβιβάσετε ή να πουλήσετε το ακίνητό σας.
Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την διεκπεραίωση της διαδικασίας ένταξης του ακινήτου σας, διότι το γραφείο μας έχει μελετήσει τους σχετικούς νόμους, τις εγκυκλίους και τις ενημερώσεις που τους συνοδεύουν.

Τα βασικά στάδια ρύθμισης αυθαιρέτου με τον ν.4495/2017 είναι τα εξής :

 • Αυτοψία στο ακίνητο από εμάς. Καταμετρούνται οι πολεοδομικές παραβάσεις πάντα συγκρινόμενες με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
 • Υπολογίζεται το απαιτούμενο πρόστιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ το οποίο είναι κοινό για όλα τα αυθαίρετα της χώρας. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του εμβαδού, της τιμής ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και τέλος βάσει ειδικών συντελεστών που αφορούν την κάθε πολεοδομική παράβαση λαμβάνοντας υπόψη και μειωτικούς συντελεστές για κοινωνικούς λόγους (π.χ. περιπτώσεις Α.μ.Ε.Α., πρώτης κατοικίας, μακροχρόνια ανέργων, πολύτεκνων, τρίτεκνων κ.α. ). Παρακάτω εξηγείται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου.
 • Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη ως προς το ύψος της αμοιβής για την διεκπεραίωση της τακτοποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
 • Αφού υπολογιστεί το πρόστιμο και συμπληρωθεί η ηλεκτρονική δήλωση, η πρώτη πληρωμή που πρέπει να γίνει  είναι αυτή του παραβόλου. Το παράβολο ξεκινάει από τα 250 ευρώ, ποσό που καλύπτει τις πιο πολλές περιπτώσεις . Μόλις πληρωθεί το παράβολο, το αυθαίρετο εντάσσεται και επίσημα στον νόμο. Απομένει μετά η πληρωμή του υπόλοιπου πρόστιμου είτε σε μηνιαίες δόσεις που φτάνουν και τις 100 είτε εφάπαξ (μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα με έκπτωση 20%, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων οπότε παρέχεται έκπτωση 10%. Παρακάτω εξηγείται ο τρόπος πληρωμής του προστίμου.
 • Η οριστική περαίωση της διαδικασίας γίνεται με την ολική εξόφληση του προστίμου και την υποβολή των δικαιολογητικών από εμάς (σχέδια, τεχνική έκθεση,  δελτίο στατικότητα κ.α.). Τα δικαιολογητικά αυτά τα παραδίδουμε σε εσάς τυπωμένα και σε ψηφιακή μορφή. Εάν πληρωθεί μόνο το 30% του προστίμου η δήλωση βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής υπαγωγής οπότε το αυθαίρετο παίρνει επίσημο έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ με το οποίο μπορεί να συνδεθεί στην ΔΕΗ ή να γίνει συμβολαιογραφική πράξη.

Παραδείγματα βασικών αυθαίρετων κατασκευών για τις οποίες απαιτείται Τακτοποίηση.

 • Εξ΄ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα οποιασδήποτε χρήσης.
 • Αυθαίρετη προσθήκη  καθ΄ ύψος ή κατ΄ επέκταση σε ήδη υφιστάμενο νόμιμο κτίσμα.
 • Αποθήκες κατοικιών εντός του οικοπέδου ανεξάρτητες ή κατ΄ επέκταση των κτιρίων.
 • Ξύλινα ή μεταλλικά στέγαστρα, (χαγιάτια), στις βεράντες.
 • Υπόστεγά, (kioski), στον ακάλυπτο.
 • Αλλαγή διαστάσεων υφιστάμενου νόμιμου κτιρίου.
 • Αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης κατοικίας ή συνενώσεις όμορων διαμερισμάτων σε ένα ή το αντίθετο, χωρίς αλλαγή των εξωτερικών διαστάσεων.
 • Αλλαγή χρήσης κτιρίου.
 • Αυθαίρετο υπόγειο σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο.
 • Εσωτερικό ξύλινο πατάρι σε κατοικία.
 • Σοφίτα κάτω από την στέγη.
 • Τοίχοι αντιστήριξης.
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις σε ακάλυπτους χώρους.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το γραφείο μας

 1. Η βασική αμοιβή μας για την διαδικασία ρύθμισης με τον νόμο 4495/17 περιλαμβάνει:
 2. Επίσκεψη στο ακίνητο, εντοπισμό και αποτύπωση των αυθαίρετων κατασκευών. Φωτογραφική αποτύπωση και πρόχειρη αποτύπωση σε προσχέδιο.
 3. Υπολογισμό του προστίμου και ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το ποσό του προστίμου και τον τρόπο πληρωμής.
 4. Με εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη γίνεται η ηλεκτρονική δήλωση από εμάς και εκδίδονται οι τραπεζικές εντολές πληρωμής του παραβόλου και των δόσεων. Η ηλεκτρονική δήλωση παρακολουθείται από εμάς σε όλη την φάση της ρύθμισης. Οποιαδήποτε ενημέρωση ή αλλαγή γίνει ελέγχεται και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης. Εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών αποστέλλονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έτσι ώστε η δήλωση να είναι πλήρης.
 5. Εάν υπάρχει οικοδομική άδεια, προμηθευόμαστε όλα τα απαραίτητα σχέδια από την πολεοδομία. Στην συνέχεια με βάση τα σχέδια αυτά συντάσσονται σχέδια αποτύπωσης του αυθαιρέτου.
 6. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 7. Σύνταξη Δελτίου Δομικής Τρωτότητας για τον φέροντα οργανισμό του αυθαιρέτου.

Δεν περιλαμβάνονται στην βασική αμοιβή και είναι πρόσθετες υπηρεσίες :

 • Δικαιολογητικά παλαιότητας αν χρειάζονται π.χ. αεροφωτογραφίες.
 • Στις περιπτώσεις εκτός σχεδίου απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από κρατικό σύστημα συντεταγμένων (GPS).


Δικαιολογητικά Υπαγωγής
Η διαδικασία περιλαμβάνει πλήρη αρχιτεκτονική αποτύπωση του αυθαιρέτου με σχέδια κάτοψης και τομής και τεχνική έκθεση μηχανικού, δικαιολογητικά παλαιότητας π.χ. αεροφωτογραφίες και όποια άλλη μελέτη χρειαστεί π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα ή στατική μελέτη.
Έτσι η δήλωση ενός αυθαιρέτου περιλαμβάνει :

 1. Ηλεκτρονική δήλωση – αίτηση η οποία παρακολουθείται και διαχειρίζεται από τον μηχανικό.
 2. Τεχνική έκθεση
 3. Φωτογραφίες
 4. Σχέδια:
  I.  Αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων (κάτοψη, τομή, διάγραμμα κάλυψης, τοπογραφικό διάγραμμα, στέλεχος αδείας) εάν υπάρχει οικοδομική άδεια και αποτύπωση πάνω σε αυτά των αυθαίρετων κατασκευών.
  II. Εάν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος, κατόψεις αποτύπωσης, τομές και διάγραμμα κάλυψης. Για αυθαίρετα εκτός σχεδίου το τοπογραφικό πρέπει να είναι εξαρτημένο σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων με GPS.
 5. Μελέτη στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων Κτιρίων (ΚΑΝΕΠΕ) εφόσον το αυθαίρετο βρίσκεται σε κτίριο κοινωφελούς χρήσης π.χ. συνάθροισης κοινού, καταστήματα, εκπαίδευσης κ.τ.λ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δελτίο δομικής τρωτότητας φέροντος οργανισμού.
 6. Τεχνική έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε αυθαίρετα που έχουν εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση που δεν είναι κατοικία.

 


Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή της αυθαίρετης κατασκευής στον Ν.4178/13, είναι η κατασκευή της πριν από την 28/07/2011


 

2)Βεβαιώσεις Νομιμότητας

 • Βεβαιώσεις μεταβίβασης του ν.4495/17
 • Με τον ν.4495/17 σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο την μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια εκτός εάν έχει γίνει τακτοποίηση με τους νόμους 3843/2010, 4014/2011, 4178/13, υφίστανται προ του 1955, έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση ή νομιμοποιηθεί με τον νόμο 1337/1983 (νόμος Τρίτση) όπως αναφέρεται παραπάνω.
 • Ο έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας του ακινήτου. Η διαδικασία περιλαμβάνει:
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων σχεδίων από την πολεοδομία. Επίσημο αντίγραφο της κάτοψης και της άδειας παραδίδεται στον πελάτη.
 • Επίσκεψη στον χώρο και έλεγχος.
 • Υποβολή των στοιχείων του ακινήτου στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και έκδοση της βεβαίωσης.
 • Η ισχύς της βεβαίωσης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της.

 

 

Οι υπηρεσίες μας


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.
 26910 27316 | Κιν. 694 4322244
Email: info@sxedio4u.gr